History

ИСТОРИЯ

Национален военен учебен комплекс "Чаралица"

Създаден е на 21.08.1981 г. като оперативен учебен комплекс „Чаралица” с военнопощенски номер 18270.

Комплексът, от създаването си до този момент изпълнява успешно основната си задача по обучение на командния състав в Българската армия. В съответствие с решаваните задачи дейността в поделението може да се раздели на 2 периода:

– първи период – от създаването му през 1981 до 2004 г.

– втори период – от 2004 г. до наши дни

Тези периоди са свързани главно с изменението на функциите и задачите, които комплекса следва да решава в интерес на подготовката на Българската армия и в съответствие с изменението на задачите, които и се поставят.

Първият период от дейността на комплекса е характерен с оборудване на комплекса с най-модерната за времето си електронно-изчислителна техника, както и с придобиването на най-модерните в този период средства за комуникации, презентации и онагледяване на решения на командирите на тактическо и оперативно ниво. Тук са се провеждали основните мероприятия на командния състав от Генералния щаба на БА, а също така и на видовете въоръжени сили и командно-щабни учения със слушателите от ВА „Г.С.Раковски”.

През месец юли 2004 г. комплекса е домакин на семинар с международно участие за използване на стимулационни системи и модели за подготовка на щабове и войски „Чаралица-2004”, с което се инициира изготвянето на концепция за изграждане на интегрирана система за моделиране и симулации и дистанционно обучение в БА. Може да се приеме, че с това се поставя началото на втория период в развитието на комплекса. С приемането през месец април 2005 г. на „Концепция за изграждане на интегрирана система за моделиране и симулации и дистанционно обучение в БА” реално се поставя началото на интензивното развитие на системите за моделиране и симулации и от началото на месец октомври същата година започва функционирането на НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС „ЧАРАЛИЦА”. С помощта на военното командване на САЩ, по програмата за чуждестранна военна помощ (FMF) са предоставени на комплекса хардуерно оборудване и инсталирана конструктивна система за симулация JCATS – версия 6.0. Представители на лабораторията от Ливърмор, САЩ осъществяват подготовката на специалисти за работата със системата и използването на пълните и функционални възможности при провеждане на командно-щабни учения с нея. През годините системата JCATS е ъпгрейдвана многократно и към момента в комплекса се използва версия 12.1

През годините възможностите на комплекса се увеличават с усвояването и използването на други видове симулационни системи като Combat Ground Simulator (CGS) за подготовка на контингентите за мисии, с което се поставя началото на използването на виртуални симулационни системи и от есента на 2011 година и придобит и усвоен виртуалния симулатор VBS-2. През 2013 година е поставено ново начало – започна използването на нов тип симулационна система – DITS (Deployable Instrumented Training System)

Началници на комплекса:

1981 – 1983   полковник Трендафил Иванов ТАСКОВ

1983 – 1984   полковник Иван Димитров ЦВЕТКОВ

1985 – 1991   полковник Стоян Димитров ДИМИТРОВ

1992 – 1994   полковник Вълчо Грозев КРАЕВ

1995 –  подполковник Тодор Бонев КЪРДЖАЛИЙСКИ

1995 – 2000  полковник Станимир Антимов НИКОЛОВ

2000 – 2005  подполковник Стоимен Георгиев КОТОВ

2005 – 2008  полковник Иван Пенков ТОНИНСКИ

2009 – 2014  полковник Богомил Любомиров ГЪЛЪБОВ

2014 – 2018  полковник Мирослав Иванов МАРИНОВ

2018 – 2021 полковник доктор Кръстю Кръстев КРЪСТЕВ

от 2021 – полковник Веселин Георгиев ВАСИЛЕВ