For Us

We are not trying to teach you.
We are trying to create an appropriate environment,
in which to learn!

Mission

НВУК „Чаралица“ подпомага подготовката на формирования и щабове от Въоръжените сили на Р България чрез използване на симулационни системи. Осигурява  провеждането на национални и междунар8одни учения, конференции, семинари и други мероприятия, на които Р. България е страна-домакин.

Simulation systems