About Us

ЗА НАС

Опитният екип на НВУК „Чаралица“, има за задача да подпомага командири и щабове от Българската армия в усвояването на изкуството на командване и управление.
Чрез ефективна комбинация от виртуални игри, игри на живо и конструктивно обучение НВУК е в състояние да подпомогне всеки командир да подготви по-добре своите подчинени от всички нива за всяка една мисия.

Учения
Международни учения
Конференции
Семинари