новини

Balkan Bridges – 2019

„Ние имаме нужда да се опознаем един с друг, преди да имаме нужда един от друг“

е мотото на завършилото компютърно подпомаганото учение „Balkan Bridges – 2019“, което

се проведе в периода 30 септември 4 октомври в националния военен учебен комплекс

„Чаралица“. То е експериментално учение за разработване и усъвършенстване на мрежата за

подготовка на страните от Югоизточна Европа в рамките на инициативата на

началниците на отбраната на армиите от балканските държави.

ARMYMEDIA.BG

Supported by NATO JFTC